gizlilik

Veri koruma bildirimi

Şirketimize gösterdiğiniz ilgiden çok memnunuz. Electricmobiles.com sitesinin yönetimi için veri koruması çok yüksek önceliğe sahiptir.
Electric-mobiles.com internet sayfalarının kullanımı, kişisel veriler belirtilmeksizin temelde mümkündür. Bununla birlikte, bir veri konusu şirketimizin özel hizmetlerini web sitemiz aracılığıyla kullanmak isterse, kişisel veri işleme gerekebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa ve böyle bir işlem için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri konusunun onayını isteriz.
Veri konusunun adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve electric-mobiles.com için geçerli olan ülkeye özgü gizlilik politikasına uygun olarak yapılır. Bu gizlilik politikası sayesinde şirketimiz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel bilgilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, veri konularına bu gizlilik politikası çerçevesinde hakları bildirilir.
Kontrolör olarak, electricmobiles.com, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel veriler için mümkün olan en eksiksiz korumayı sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri iletimlerinde genellikle güvenlik delikleri olabilir, böylece mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgilenen herkes kişisel bilgileri bize örneğin telefon aracılığıyla alternatif yollarla göndermekte serbesttir.

1. tanımları

Electric-mobiles.com sitesinin gizlilik politikası, Avrupa Parlamentosu ve yasama organı tarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (DS-GVO) benimsenmesinde kullanılan terminolojiye dayanmaktadır. Gizlilik Politikamız okumak hem de halk için olduğu kadar müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için kolay anlaşılır olması amaçlanmıştır. Bunu sağlamak için, kullanılan terminolojiyi önceden açıklamak istiyoruz.

Aşağıdaki şartları, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki gizlilik politikasında kullanırız:
a) kişisel veriler
Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili (bundan sonra "etkilenen kişi" olarak anılacaktır) herhangi bir bilgidir. Gerçek bir kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad gibi bir tanıtıcıyla, bir tanımlı numarayla, konum verisiyle, çevrimiçi bir tanıtıcıyla veya fiziksel, fizyolojik ifadeyi ifade eden bir veya daha fazla özel özellik ile ilişkilendirilerek tanımlanabilir olarak kabul edilir. Bu gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği tespit edilebilir.

b) ilgili kişi
Etkilenen kişi, kişisel verileri denetleyici tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişidir.

c) işleme
veya otomatik işlemler yardımıyla ya da toplanması, toplanması,, düzenleme, depolama, adaptasyon veya değiştirilmesine, alma, danışma, kullanıcı kişisel verileri ile bağlantılı böyle bir yöntem numarası olmadan yapılan her işlem işlenmesi, sunulması, yayılması veya diğer hükmün sağlanması, mutabakat veya ilişkilendirme, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklanması.

d) İşlemenin kısıtlanması
İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlemlerini sınırlamak amacıyla işaretlenmesidir.

e) profilleme
Profil oluşturma, kişisel bilgilerin, özel bir şahsa ilişkin belirli kişisel yönlerini, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel konularla ilgili yönlerini değerlendirmek için kullandığı kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesidir. Bu gerçek kişinin tercihlerini, ilgilerini, güvenilirliğini, davranışını, bulunduğu yeri veya yerini saptamak veya tahmin etmek.

f) Takma adlandırma
Takma isminin kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin, bu tür ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin sağlanması için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması şartıyla, ek bir bilgi gerekmeksizin, belirli bir veri konusuna atfedilemeyecek şekilde işlenmesidir. Tanımlanmış veya tanımlanabilir bir doğal kişiye atanmamış.

g) Sorumlu veya işlemden sorumlu kişi
Sorumlu denetleyici veya denetleyici, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarına ve araçlarına karar veren, tek başına veya başkalarıyla uyum içinde olan gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kuruluş veya diğer kuruluştur. Avrupa Birliği hukuku veya Üye Devletlerin kanun tarafından öngörülmüş amaçları ve işleme araçları mı, kişi sorumlu veya belirli kriterler Birlik yasa veya teneke sağlanabilir Üye Devletlerin hukuk uyarınca, atanmadan.

h) işlemci
İşlemci, kişisel verileri denetleyici adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur.

i) alıcı
Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın, Kişisel Verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kurum, ajans veya diğer tüzel kişidir. Bununla birlikte, belirli bir görevle bağlantılı olarak Birleşmiş Milletler veya ulusal yasalar altında kişisel veriler alabilecek yetkililer, yararlanıcı olarak kabul edilmez.

j) üçüncü şahıslar
Üçüncüsü, veri konusu, kontrolör, işlemci ve denetleyicinin veya işlemcinin doğrudan sorumluluğu altında yetkilendirilmiş kişilerin kişisel verileri işlemek için doğal veya tüzel kişi, kamu otoritesi, organı veya bedenidir.

k) Onay
Onayı özel durumla gönüllü ve tümden onlar hakkında kişisel verilerin işlenmesi kabul beyanı veya kişiyi ifade eder ki başka tanınabilir olumlu hareket halinde irade veri konu haberdar şekilde ifade tarafından teslim edilen herhangi bir olduğunu.


2. Denetleyicinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde diğer veri koruma yasaları ve veri koruma karakterinin diğer hükümleri kapsamında sorumlu kişi:

electric-mobiles.com
Hermann Selchow
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Almanya

Telefon: + 49 04122- 4080231
E-Posta: bilgi [at] electric-mobiles.com
Web sitesi: https://electric-mobiles.com

3. Veri koruma görevlisinin adı ve adresi

Kontrolörün veri koruma görevlisi:
Hermann Selchow
electric-mobiles.com
Kassbeerentwiete 3
25436 Uetersen
Almanya

Telefon: + 49 04122- 4080231
E-Posta: bilgi [at] electric-mobiles.com
Web sitesi: https://electric-mobiles.com

Herhangi bir veri konusu, veri koruma ile ilgili herhangi bir sorunuz veya öneriniz olduğunda herhangi bir zamanda veri koruma görevlimizle bağlantı kurabilir.

3. Kurabiye

Electric-mobiles.com internet sayfaları çerez kullanmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı üzerinden bir bilgisayar sisteminde depolanan ve saklanan metin dosyalarıdır. Birçok web sitesi ve sunucu çerezleri kullanır. Çerezlerin çoğu, sözde çerez kimliği içerir. Bir çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Çerezin saklandığı belirli bir İnternet tarayıcısına İnternet sayfalarının ve sunucularının atanabileceği bir dizeden oluşur.
Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, bireyin tarayıcısını, diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir İnternet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği ile tanınabilir ve tanımlanabilir. Çerezleri kullanarak, electric-mobiles.com bu web sitesinin kullanıcılarına çerezler olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.
Bir çerez aracılığıyla web sitemizdeki bilgi ve teklifler kullanıcı anlamında optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirtildiği gibi, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmalarını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan bir web sitesinin kullanıcısının, web sitesini her ziyaret ettiğinde kimlik bilgilerini girmesine gerek yoktur, çünkü bu web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan çerez tarafından yapılır. Diğer bir örnek, çevrimiçi mağazada bir alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine bir çerez aracılığıyla yerleştirdiği öğeleri hatırlar. Veri konusu, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı ile herhangi bir zamanda web sitemizdeki çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanması ile sürekli çelişir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. Veri konusu kullanılan İnternet tarayıcısındaki çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Electric-mobiles.com web sitesi, web sitesine etkilenen bir kişi veya otomatik bir sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve bilgi sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Kaydedilebilir
(1) kullanılan tarayıcı türlerini ve sürümlerini,
(2) Erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi,
(3) Bir erişim sisteminin web sitemize geldiği web sitesini (yönlendiriciler),
(4) web sitemizdeki erişim sisteminden erişilen alt web sayfalarını,
(5) web sitesine erişimin tarih ve saati,
(6) bir internet protokol adresi (IP adresi),
(7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve
(8) Bilgi teknolojisi sistemlerimizde saldırı durumunda kullanılan diğer benzer veri ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgiyi kullanırken, electricmobiles.com ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Aksine, bu bilgi için gerekli
(1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak,
(2) web sitemizin içeriğini optimize etmek ve bunların tanıtımını yapmak,
(3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin sürekli çalışmasını sağlamak için
(4), siber saldırıları kovuşturmak için gereken bilgileri kolluk kuvvetlerine sağlamak için.
Anonim olarak toplanan bu veri ve bilgiler, bir yandan elimizde işlenen kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla şirketimizdeki veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla bir yandan electric-mobiles.com tarafından değerlendirilir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, etkilenen bir kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak depolanır.

5. Web sitemizde kayıt

Veri konusu, kişisel veriler sağlayarak, denetleyicinin web sitesine kayıt olma olasılığına sahiptir. Denetleyiciye gönderilecek kişisel veriler, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden elde edilir.
Veri konusu tarafından girilen kişisel veriler, yalnızca kontrolör tarafından dahili kullanım için ve kendi amaçları için toplanmalı ve depolanmalıdır. Kontrolör, kişisel verileri yalnızca kontrolöre atfedilebilecek dahili kullanım için kullanan bir paket servisi gibi bir veya daha fazla işlemciye transfer için düzenleme yapabilir.
Kontrolörün web sitesine kayıt olarak, veri konusunun Internet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu verilerin depolanması, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasının önlenebileceği ve ihtiyaç halinde bu verilerin işlenen suçların açıklığa kavuşturulmasını mümkün kılan arka plana karşı gerçekleşir. Bu bakımdan, kontrolörün güvenliğini sağlamak için bu verilerin depolanması gerekmektedir. Bu verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi, yasal yaptırımın yürürlüğe girmesi veya ifşa edilmesine dair yasal bir zorunluluk olmadıkça değildir.
Veri konusunun gönüllü olarak kişisel veriler temin edilmesi kaydıyla, veri kontrolörü, veri konusuyla birlikte, mahiyetin yapısı gereği, sadece kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek içerik ya da hizmetlerin sunulmasını sağlar. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında verilen kişisel verileri istedikleri zaman değiştirebilir veya veri denetleyicisinin veritabanından tamamen silebilir.
Kontrolör, istenildiği zaman, her bir konuya, veri konusu hakkındaki kişisel verilerin saklandığı bilgileri verecektir. Ayrıca, veri denetleyici, herhangi bir yasal depolama gereksinimiyle çelişmediği sürece, veri konusunun isteği veya referansı ile kişisel verileri düzeltir veya siler. Denetleyicinin tüm veri konuları bu bağlamda bir iletişim kişisi olarak veri konusu için kullanılabilir.

6. Bültenimize abonelik

Electric-mobiles.com web sitesinde kullanıcılara firmamızın bültenine abone olma imkanı verilmiştir. Bülten siparişi verirken hangi kişisel verilerin veri denetleyicisine iletildiği, bu amaçla kullanılan giriş maskesinden kaynaklanır. electric-mobiles.com müşterilerini ve iş ortaklarını düzensiz aralıklarla firmanın teklifleri hakkında bir bülten aracılığıyla bilgilendirir. Şirketimizin bültenleri ancak ilgili kişi tarafından alınabiliyorsa
(1) etkilenen kişinin geçerli bir e-posta adresi var ve
(2) İlgili kişi bültene kaydolur.
Yasal nedenlerden dolayı, iki kez kaydolma prosedüründe bülten gönderimi için etkilenen bir kişinin ilk kez girdiği e-posta adresine bir onay e-postası gönderilecektir. Bu onay e-postası, ilgili kişi olarak e-posta adresinin sahibinin bültenin alınmasına izin verip vermediğini kontrol etmeye yarar. Bültene kaydolurken, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) tarafından atanan kayıt sırasında ilgili kişinin kullandığı bilgisayar sisteminin IP adresini ve kayıt tarihini ve saatini de saklıyoruz.
Bu verilerin toplanması, veri konusunun e-posta adresinin (olası) kötüye kullanımını daha sonraki bir tarihte anlamak için gereklidir ve bu nedenle veri denetleyicisi için yasal güvenceler sağlar.

Haber bültenine kayıt olma bağlamında toplanan kişisel bilgiler, bültenimizi göndermek için özel olarak kullanılacaktır. Haber bültenine veya teknik değişikliklere bağlı olarak, haber bülteni hizmetinin veya kayıt işleminin yapılması için gerekli olması halinde, bülten aboneleri de e-posta ile bildirilebilir. Haber bülteni hizmetinin bir parçası olarak toplanan kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarımı yapılmayacaktır. Bültenimize abonelik, ilgili kişi tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Veri konusunun haber bülteni için bize vermiş olduğu kişisel verilerin depolanmasına izin, herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onayı iptal etmek amacıyla, her bültende ilgili bir link bulunmaktadır. Haber bülteninden herhangi bir zamanda, doğrudan kontrolörün web sitesinden çıkmak veya denetleyiciyi farklı bir şekilde bilgilendirmek de mümkündür.

7. Bülten izleme

Electricmobiles.com haber bültenleri, sözde sayma pikselleri içerir. Sayma pikseli, günlük dosyası kaydını ve günlük dosyası analizini etkinleştirmek için HTML biçiminde gönderilen e-postalara yerleştirilmiş minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısının veya başarısızlığının istatistiksel bir değerlendirmesini sağlar. Yerleşik piksele dayanarak, electricmobiles.com etkilenen bir kişi tarafından bir e-postanın açılıp açılmadığını ve e-postadaki bağlantılara ilgili kişi tarafından erişilip erişilmediğini tespit edebilir.
Haber bültenlerinde yer alan sayma pikselleri aracılığıyla toplanan bu tür kişisel veriler, haber bülteninin sunumunu optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini veri konusunun çıkarlarına daha iyi uyarlamak için denetleyici tarafından saklanacak ve değerlendirilecektir. Bu kişisel veriler üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Etkilenen kişiler, herhangi bir zamanda, çift katılım prosedürü yoluyla verilen ayrı onay bildirimini iptal etme hakkına sahiptir. İptalin ardından, bu kişisel veriler kontrolör tarafından silinecektir. Haber bülteninin alınmasından yapılan bir kayıt, electric-mobiles.com adresinin otomatik olarak iptal edildiğini gösterir.

8. Web sitesi üzerinden iletişim

Yasal düzenlemeler nedeniyle, electricmobiles.com web sitesi, şirketimizle hızlı bir şekilde iletişim kurmamıza ve doğrudan bizimle iletişim kurmamıza olanak tanıyan, aynı zamanda elektronik postanın genel bir adresini (e-posta adresi) içeren bilgileri içerir. Etkilenen bir kişi veri denetleyicisine e-posta yoluyla veya bir iletişim formu aracılığıyla ulaşırsa, veri konusu tarafından sağlanan kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Kontrolöre tabi bir veri tarafından gönüllü olarak sağlanan bu tür kişisel bilgiler, veri konusunu işlemek veya sizinle iletişim kurmak amacıyla saklanır. Bu kişisel verilerin üçüncü şahıslara açıklanması yoktur.

9. Rutin silme ve kişisel verilerin bloke edilmesi

Kontrolör, konuyla ilgili verilerin kişisel verilerini yalnızca depolama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa yasaları ve diğer yasa koyucular tarafından kanun veya yönetmeliklerde isteniyorsa denetleyicinin verileri için işleme koyacak ve saklayacaktır. tabi sağlandı. Depolama amacı ihmal edilirse veya Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri veya ilgili herhangi bir yasama organı tarafından öngörülen bir depolama süresi sona ererse, kişisel veriler rutin olarak yasal hükümlere uygun olarak bloke edilir veya silinir.

10. İlgili kişinin hakları

a) Onaylama hakkı
Her bir veri konusunun, denetleyicinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini onaylamasını istemek için, Avrupa Düzenleyicileri ve Düzenleyicileri tarafından verildiği gibi bir hakkı vardır. Etkilenen bir kişi bu onaylama hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

b) Bilgi edinme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Parlamentosu ve yasama organı tarafından, herhangi bir zamanda, kendisi hakkında saklanan kişisel verilerle ilgili olarak denetleyici bilgilerinden ücretsiz olarak elde etme hakkına ve bu bilgilerin bir kopyasına sahip olacaktır.
Ayrıca, Avrupa Direktif ve Düzenleme Kurumu, aşağıdaki bilgileri veren verileri vermiştir: işlem, kişisel verilerin, özellikle kişisel olarak alıcılara veya alıcılara açıklanacağı alıcıların veya alıcı kategorilerinin işleneceği kişisel veri kategorilerini üçüncü ülkelerde veya uluslararası kuruluşlarda, mümkünse, kişisel verilerin saklandığı planlı süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri, bunlarla ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya Denetleyici tarafından işlemin kısıtlanması ya da kişisel veriler veri konusundan alınmadığı takdirde denetleme otoritesine itiraz etme hakkının varlığını işlemeye itiraz etme hakkı tr:
Verinin kaynağı, 22 Abs.1 ve 4 DS-BER'e göre profilleme dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık hakkında anlamlı bilgiler ve bu tür işlemlerin etkilenen taraf üzerindeki etkileri ve amaçlanan etkileri hakkında mevcut tüm bilgiler kişi.
Ayrıca, veri konusu kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı iletildiği konusunda erişim hakkına sahiptir. Bu durumda, veri konusu transferle ilgili uygun garantiler hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Bir veri konusu bilgi alma hakkından yararlanmak istiyorsa, istediği zaman kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

c) Düzeltme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa direktifinin ve düzenleyici otoritenin kendileriyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri konusu, işlemin amaçlarını göz önünde bulundurarak ek bir beyanname dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanmasını isteme hakkına sahiptir. Etkilenen bir kişi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

d) İptal hakkı (unutulma hakkı)
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdaki sebeplerden birinin yerine getirilmesi ve işleme gerek duyulmaması koşuluyla, kontrolörün kendisiyle ilgili kişisel verileri derhal silmesini isteme hakkına sahip olacaktır. kişisel veriler toplanmadı veya artık gerekmeyen amaçlar için başka türlü işlendi. İlgili kişi, GDPR'nin 6 (1) (a) Maddesi veya GDPR'nin 9 (2 (a)) Maddesi uyarınca işlemin dayandığı onayını iptal eder ve işlem için başka bir yasal dayanağı yoktur. Veriler, Madde 21 paragraf 1 DS-GVO'ya uygun olarak işleme tabi tutulur ve işlem için meşru bir neden veya veri 21 paragraf 2 DS-GVO'ya tabi değildir. işlem, bir. Kişisel veriler yasadışı olarak işlendi. Kişisel verilerin silinmesi, denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya ulusal yasa uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir. Kişisel veriler, Madde 8 paragraf 1 DS-GVO'ya uygun olarak sunulan bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır. Yukarıdaki nedenlerden biri doğruysa ve etkilenen bir kişi electric-mobiles.com adresinde saklanan kişisel verilerin silinmesini düzenlemek isterse, istedikleri zaman kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilirler. Electric-mobiles.com çalışanı, yangın söndürme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacak. Electric-mobiles.com'un kişisel verileri halka duyurulursa ve eğer şirketimizin kişisel bilgilerin silinmesinden Madde 17 paragraf 1 DS-GVO'ya göre şirketimiz sorumlu ise, electric-mobiles.com mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini dikkate alacaktır. veri niteliğindeki tüm kişisel verileri işleyen diğer veri denetleyicilerini bilgilendirmek için teknik konuyu içeren uygun tedbirler, veri konusunun bu diğer veri denetleyicileri tarafından bu tür kişisel verilerle veya kopyalarla olan tüm bağlantıları silmek için kullanıldığını bildirmiştir. İşlem gerekli olmadığı sürece, bu tür kişisel verilerin kopyalarını istedi. Electric.mobiles.com çalışanı bireysel durumlarda gerekli olanı yaratacaktır.

e) İşlemenin kısıtlanması hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, aşağıdaki şartlardan biri karşılanırsa denetleyicinin işlemeyi sınırlandırmasını istemek için Avrupa yönerge ve düzenleyici otorite tarafından verilen haklara sahip olacaktır: Bir süre boyunca sorumlu kişinin kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etmesine izin verir. İşlem yasadışı, veri konusu kişisel verileri silmeyi reddediyor ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını istiyor. Denetleyici artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak veri konusu, yasal iddialarda bulunma, uygulama veya savunma yapmalarını gerektirir. Söz konusu kişinin işlem yasasına itirazı var. Madde 21 1 DS-GVO ve sorumlu kişinin meşru sebeplerinin ilgili kişininkinden ağır basıp basmadığı henüz kesin değildir. Yukarıdaki koşullardan biri karşılanırsa ve etkilenen bir kişi electric-mobiles.com adresinde saklanan kişisel verilerin sınırlandırılmasını talep etmek isterse, istedikleri zaman kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilirler. Electricmobiles.com çalışanı işlem kısıtlamasına neden olacaktır.

f) Veri aktarımı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa Direktif ve Düzenleyici Otorite tarafından, denetleyiciye sağladığı kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makinede okunabilir bir biçimde kontrolöre sağladığı kişisel bilgileri alma hakkına sahip olacaktır. Aynı zamanda, işlemin Art'ın 6 Abs. 1 Mektubu DS-GVO veya Art. 9 Abs onayı ile gerçekleştirilmesi şartıyla, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeden sorumlu başka bir kişiye aktarılması hakkına sahiptir. GSYİH’nın 2 alt paragrafı (a) ya da GSYİH’nın 6’inin (1) (b) Maddesine uygun bir sözleşmeye ve işleme tabi tutulması, kamu yararı veya Denetleyiciye atanmış olan resmi makamın tatbikatında. Ek olarak, 20'in (1 DS-GVO) maddesi uyarınca veri taşınabilirliği haklarını kullanmada, veri konusu kişisel verilerin doğrudan bir kontrol cihazından diğerine, teknik olarak mümkün olduğu durumlarda ve bu şekilde kontrol edilmesini sağlama hakkına sahiptir. bu, başkalarının hak ve özgürlüklerini etkilemez. Veri taşınabilirliği hakkını kullanmak için, veri konusu herhangi bir zamanda bir çalışan electric-mobiles.com ile irtibata geçebilir.

g) İtiraz hakkı
Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgilenen herhangi bir kişi, Avrupa Bölgesel ve Düzenleyici Otorite tarafından herhangi bir zamanda, özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, 6 Maddesine (1, e) ait kişisel verilerin işlenmesine karşı verilmiş olan haklara sahip olacaktır. veya f DS-GVO bir itirazda bulunur. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayanan profilleme için de geçerlidir. electric-mobiles.com, bir itiraz durumunda kişisel verileri artık işleme koymaz, veri konusunun çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini ağır basan işleme için zorunlu yasal gerekçeleri kanıtlayamazsak veya işleme, iddia, egzersiz yapma amacına hizmet eder. veya yasal taleplerin savunulması. Eğer electric-mobiles.com, doğrudan posta kullanmak için kişisel verileri işliyorsa, veri konusu, bu tür bir reklamın amacı için kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahiptir. Bu aynı zamanda doğrudan postayla ilişkilendirildiği sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Verilerin doğrudan pazarlama amacıyla electric-mobiles.com sitesine itiraz etmesi durumunda, electric-mobiles.com kişisel verilerinizi artık bu amaçlarla işlemeyecektir.
Ek olarak, veri konusu, kendi özel durumlarından kaynaklanan nedenlerle, kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine karşı, electric-mobiles.com adresinde bilimsel ya da tarihsel araştırma amaçlı ya da Madde 89 uyarınca istatistik amaçlı olarak hakkına sahiptir. Bir kamu yararı görevini yerine getirmek için böyle bir işlem gerekli olmadıkça DS-GDO'lar muhalefete karşı çıkıyor. Muhalefet hakkını kullanmak için, ilgili kişi electric-mobiles.com veya başka bir çalışanla doğrudan iletişime geçebilir. Veri konusu, teknik şartnameleri kullanarak otomatik prosedürler yoluyla itiraz etme hakkını kullanmak için, 1 / 2002 / EC Direktifine rağmen, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında da serbesttir.

h) Profil oluşturma dahil bireysel durumlarda otomatik kararlar
Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgilenen herhangi bir kişi, Avrupa yönetmeliği ve düzenleyici otorite tarafından, yalnızca üzerinde yasal bir etkiye sahip olan veya "benzer şekilde profilleme" dahil olmak üzere, otomatik işlemeye dayalı bir karar vermemeye karar vermemeye tabidir. Yol, eğer karar
(1), veri konusu ile denetleyici arasında herhangi bir sözleşmenin yapılması veya yapılması için gerekli değildir veya (2), denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet mevzuatı tarafından izin verilir ve mevzuatın korunması için uygun önlemleri alması gerekir. Haklar ve özgürlüklerin yanı sıra veri konusunun meşru çıkarları veya (3) veri konusunun açık rızası ile. Kararın (1), veri konusu ile kontrolör arasında bir sözleşmenin yapılması veya yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda veya
(2) veri konusunun açık rızası ile electric-mobiles.com, en azından kontrolör tarafından bir kişinin müdahalesini alma hakkı da dahil olmak üzere, veri konusunun hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için makul adımlar atar; kendi pozisyonunu dinliyor ve karara itiraz ediyor. Eğer veri konusu otomatik karar verme haklarına güvenmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

i) Veri koruma iznini iptal etme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa direktif ve düzenleyici otoritesi tarafından, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin herhangi bir zamanda rızasını iptal etme hakkına sahiptir. Veri konusu, rızadan çekilme hakkını belirtmek isterse, herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanıyla iletişim kurabilir.


11. Uygulamalarda ve uygulama sürecinde veri koruma

Kontrolör, başvuru sürecinin işlenmesi amacıyla başvuru sahiplerinin kişisel verilerini toplar ve işler. İşlem elektronik olarak da yapılabilir. Bu durum özellikle, başvuru sahibinin ilgili başvuru belgelerini elektronik ortamda, örneğin e-posta yoluyla veya web sitesinde bulunan bir web formu aracılığıyla denetleyiciye sunması durumunda geçerlidir. Denetçi, başvuru sahibi ile istihdam sözleşmesi imzalarsa, iletilen veriler yasaya uygun olarak iş ilişkisinin amaçları için saklanır. veri denetleyicisi tarafından başvuru ile hiçbir iş sözleşmesini kapalı mı, iki ay iptal kararının açıklanmasının ardından uygulama dokümanları otomatik olarak silinir bir silme hangi eğer veri kontrolörü başka hiçbir meşru çıkarları. Bu anlamda diğer meşru menfaatler, örneğin, Genel Eşit Muamele Yasası (AGG) kapsamındaki bir prosedürde ispat yükümlülüğü.

12. Google Analytics'in kullanımı ve kullanımı için Gizlilik Politikası (anonimleştirme özelliği ile)

Denetleyici, Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işlevli) bu web sitesine entegre etti. Google Analytics bir web analizi hizmetidir. Web analizi, ziyaretçilerin web sitelerine davranışlarıyla ilgili verilerin toplanması, toplanması ve analizidir. Diğer şeylerin yanı sıra, bir web analiz hizmeti, etkilenen bir kişinin hangi web sitesine (web sitesine yönlendiriciler) geldiği, hangi web sitesinin alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne kadar süreyle ve hangi süre boyunca görüntülendiği hakkında veri toplar. Bir web analizi temel olarak bir web sitesini optimize etmek ve İnternet reklamcılığının maliyet-fayda analizini yapmak için kullanılır. Google Analytics bileşeninin işletme şirketi Google Inc., 1600 Amfitiyatro Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir. Denetleyici, Google Analytics aracılığıyla web analitiği için “_gat._anonymizeIp” ekini kullanır.
Google, web sitelerimize Avrupa Birliği Üye Devletinden veya başka bir taraf Devletten Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına kadar erişirse, bu ek, veri konusunun İnternet erişiminin IP adresini kısaltır ve anonimleştirir.
Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Google, başka şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki etkinlikleri gösteren çevrimiçi raporları derlemek ve web sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için elde edilen verileri ve bilgileri kullanır. Google Analytics, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminde bir çerez kullanır. Çerezlerin ne olduğu, yukarıda çoktan açıklanmıştır. Bu çerezi kullanarak Google, web sitemizin kullanımını analiz etmeyi sağlar. Bu web sitesinin sayfalarından birine denetleyici tarafından her erişildiğinde ve bir Google Analytics bileşeni bu siteye entegre edildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki Internet tarayıcısı ilgili Google Analytics bileşeni tarafından otomatik olarak başlatılır. Çevrimiçi analiz amacıyla Google’a veri göndermek için. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, ziyaretçilerin ve tıklamaların kökenini izlemek ve ardından komisyon yerleşimlerini mümkün kılmak için Google’ın kullandığı IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi alır. Çerez, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve veri konusu tarafından yapılan site ziyaretlerinin sıklığı gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri depolar. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, verileriniz tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri’nde Google’a aktarılır. Bu kişisel bilgiler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç boyunca toplanan bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir.
Etkilenen kişi, yukarıda gösterildiği gibi web sitemizden çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve istediği zaman kullanılan İnternet tarayıcısının ayarlanması yoluyla çerezlerin ayarlanması ile kalıcı olarak çelişir. Kullanılan İnternet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Google’ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önler. Ayrıca, önceden Google Analytics tarafından ayarlanan bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Ayrıca, veri konusu, bu sitenin kullanımı ve bu verilerin Google tarafından işlenmesi için Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına itiraz etme ve bunları önleme olanağına sahiptir. Bunu yapmak için, kişinin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinde bir tarayıcı eklentisi indirmesi ve yüklemesi gerekir.
Bu tarayıcı eklentisi, Google Analytics’i JavaScript aracılığıyla Web sitesi ziyaretleri hakkında hiçbir veri ve bilginin Google Analytics’e aktarılamayacağını bildirir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir çelişki olarak kabul edilir. Veri konusunun bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinir, biçimlendirilir veya yeniden yüklenirse, Google Analytics’i devre dışı bırakmak için veri konusunun tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi, veri konusu veya kontrol alanı dahilindeki herhangi bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yüklemek veya yeniden etkinleştirmek mümkündür.
Ek bilgiler ve Google'ın gizlilik politikası https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/en.html adreslerinde bulunabilir. Google Analytics, https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ adresinde daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

13. Google + 'nın Kullanım ve Kullanımına İlişkin Gizlilik Politikası

Denetleyici, Google+ düğmesini bu web sitesinde bir bileşen olarak entegre etti. Google+, sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, İnternet tabanlı bir sosyal buluşma yeridir, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal alanda etkileşime girmesine izin veren çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyimlerini paylaşmak için bir platform olarak hizmet edebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya ticari bilgiler sağlamasına izin verebilir. Google+, sosyal ağ kullanıcılarının diğer şeylerin yanı sıra özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleriyle sosyalleşmesine olanak tanır. Google + 'nın işletme şirketi Google Inc., 1600 Amfitiyatro Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir.
Bu web sitesinin kontrolör tarafından işletilen ve bir Google+ düğmesi içeren sayfalarından birine yapılan her ziyaret, konunun bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısının ilgili Google+ düğmesi tarafından otomatik olarak tetiklenmesini sağlar; Google’dan indir düğmesini tıklayın. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, web sitemizin hangi tabanının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiğini bilecektir. Google+ hakkında daha ayrıntılı bilgi https://developers.google.com/+/ adresinde bulunabilir. Kişi aynı anda Google + 'ya giriş yaptıysa, Google, web sitemize yapılan her ziyareti, konuyla ilgili verilerle ve web sitemizdeki ilgili kalış süresi boyunca, web sitemizin belirli bir bölümünde ilgili kişiyi ziyaret ettiğinde tanır. Bu bilgiler Google+ düğmesi aracılığıyla toplanır ve Google tarafından veri konusu için ilgili Google + hesabına atanır. İlgili kişi web sitemize entegre olan Google + düğmelerinden birini etkinleştirir ve böylece Google + 1 tavsiyesi yaparsa, Google bu bilgiyi ilgili kişinin kişisel Google + kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.
Google, kişinin Google + 1 önerisini koruyacak ve veri konusu tarafından kabul edilen şartlara uygun olarak herkese açık hale getirecektir. Bu Web Sitesinde Cevaplayıcı tarafından yapılan bir Google + 1 Başvurusu daha sonra Veri Konusu tarafından kullanılan Google + 1 Hesabının adı ve burada yatırılan diğer Google Hizmetlerinde bulunan fotoğraf gibi diğer kişisel bilgilerle birlikte açıklanacaktır. Örneğin, Google arama motorunun arama motoru, verilerin konusunun Google hesabı veya web siteleri gibi veya depolanan ve işlenen reklamlarla bağlantılı olarak başka yerler. Ayrıca, Google bu web sitesini ziyaret ederek Google'da depolanan diğer kişisel verilerle bağlantı kurabilir. Google, Google’ın çeşitli hizmetlerini geliştirmek veya kolaylaştırmak amacıyla bu kişisel bilgileri de kaydeder. Google, ilgili kişi web sitemize erişim anında aynı anda Google + 'ya giriş yaptığında, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği konusunda Google + düğmesi aracılığıyla her zaman bilgi alır; bu, kişinin Google + düğmesini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir.
Veri konusu kişisel verileri Google’a aktarmak istemiyorsa, ikincisi web sitemizi aramadan önce bu tür iletilerin Google + hesaplarından çıkış yapmasını önleyebilir. Ek bilgi ve Google’ın gizlilik politikasını https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ adresinde bulabilirsiniz. Google + 1 düğmesine ek Google işaretçileri https://developers.google.com/+/web/buttons-policy adresinde bulunabilir.

12. GTranslate kullanımı ve kullanımı ile ilgili Gizlilik Politikası (çeviri işlevi ile)

Kontrolör, GTranslate bileşenini (anonimleştirme işlevli) bu web sitesine entegre etmiştir. Google Çeviri bir web çeviri hizmetidir. Bir web çeviri hizmeti servisi, diğerlerinin yanı sıra, metinler, bağlantılar ve benzerleri gibi verileri toplar. operatörün web sitesinde yayınladığı. Bir web çevirisi çoğunlukla bir web sitesini uluslararası kullanıcılar için optimize etmek için kullanılır. GTranslate bileşeninin işletme şirketi Google Inc., 1600 Amfitiyatro Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD'dir. Kontrolör, Google Translate üzerinden web analizi için gat._anonymizeIP ekini kullanır.
Google, web sitelerimize Avrupa Birliği Üye Devletinden veya başka bir taraf Devletten Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına kadar erişirse, bu ek, veri konusunun İnternet erişiminin IP adresini kısaltır ve anonimleştirir.
Google Çeviri bileşeninin amacı, kullanıcının dilinde web içeriği sağlamaktır. Google, diğer şeylerin yanı sıra, bizim için daha fazla trafik oluşturmak amacıyla web sitemizin kullanımını dil olarak optimize etmek için elde edilen veri ve bilgileri kullanmaktadır. Google Çeviri, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminde bir çerez kullanır. Çerezlerin ne olduğu, yukarıda çoktan açıklanmıştır. Bu çerezi kullanarak Google’ın web sitemizi kullanıcının dilinde kullanmasına izin verilir. Bu web sitesinin sayfalarından birine denetleyici tarafından her erişildiğinde ve bir Google Translate bileşeni bu siteye entegre edildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı ilgili Google Çeviri bileşeni tarafından otomatik olarak başlatılır. Çevrimiçi çeviri amacıyla Google’a veri göndermek için. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, ziyaretçilerin ve tıklamaların kökenini izlemek ve bunun sonucunda çevirilere izin vermek için Google’ın kullandığı veri konusunun IP adresi gibi kişisel bilgilerin farkında olacaktır. Çerez, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve veri konusu tarafından yapılan site ziyaretlerinin sıklığı gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri depolar. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, verileriniz tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz Amerika Birleşik Devletleri’nde Google’a aktarılır. Bu kişisel bilgiler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç boyunca toplanan bu kişisel bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir.
Etkilenen kişi, yukarıda gösterildiği gibi web sitemizden çerezlerin ayarlanmasını engelleyebilir ve istediği zaman kullanılan İnternet tarayıcısının ayarlanması yoluyla çerezlerin ayarlanması ile kalıcı olarak çelişir. Kullanılan İnternet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Google’ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önler. Ayrıca, Google Translate tarafından zaten ayarlanmış olan bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Ayrıca, veri konusu, bu sitenin kullanımı ve bu verilerin Google tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Google Translate tarafından üretilen verilerin toplanmasına itiraz etme ve önleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, kişinin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresinde bir tarayıcı eklentisi indirmesi ve yüklemesi gerekir.
Bu tarayıcı eklentisi, Google Translate'e JavaScript aracılığıyla Web sitesi ziyaretleri hakkında hiçbir veri ve bilginin Google Translate'e iletilemeyeceğini söyler. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir çelişki olarak kabul edilir. Veri konusunun bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinir, biçimlendirilir veya yeniden yüklenirse, Google Analytics’i devre dışı bırakmak için veri konusunun tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi, veri konusu veya kontrol alanı dahilindeki herhangi bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisini yeniden yüklemek veya yeniden etkinleştirmek mümkündür.
Ek bilgi ve Google’ın gizlilik politikasını https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/tr.html adresinde bulabilirsiniz. Google Çeviri bu bağlantıda https://www.google.com/intl/tr/tr/translate/ adresinde açıklanmaktadır.

16. Google + 'dan gelen sosyal eklentilerin kullanımı. Shariff çözümünü kullanarak Instagram

Web sitemiz sosyal ağlardan gelen sosyal eklentileri ("eklentiler") kullanmaktadır. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde verilerinizin korunmasını artırmak için, eklentiler sınırsız değildir, ancak yalnızca bir HTML bağlantısı kullanarak ("Şerif çözümü" olarak adlandırılır) kullanılır. Bu entegrasyon, web sitemizin bu tür eklentileri içeren bir sayfasını ziyaret ettiğinizde, ilgili sosyal ağ sağlayıcısının sunucuları ile bağlantı kurulmamasını sağlar. Düğmelerden birine tıklayın, tarayıcınızın yeni bir penceresini açın ve ilgili servis sağlayıcısının sayfasını çağırır (örneğin, giriş verilerinizi girdikten sonra), örneğin Beğen veya Paylaş düğmesine basın. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve sağlayıcıların sayfalarındaki verinin daha fazla işlenmesi ve kullanılması ve bu konuda haklarınız ve gizliliğinizin korunmasına yönelik seçeneklerin belirlenmesi için, lütfen sağlayıcının gizlilik politikasına bakın. http://www.facebook.com/policy.php http://www.google.com/intl/tr/+/policy/+1button.html https://help.instagram.com/155833707900388

17. YouTube videolarının entegrasyonu

YouTube videolarını, http://www.YouTube.com adresinde depolanan ve doğrudan web sitemizden oynatılabilen çevrimiçi teklifimize ekledik. YouTube, web sitesini ziyaret ederek, web sitemizin ilgili alt sayfasına eriştiğiniz bilgileri alır. Ek olarak, bu beyanda belirtilen veriler iletilecektir. Bu, YouTube’a oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığına veya kullanıcı hesabı olmadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Google’a giriş yaptığınızda, verileriniz doğrudan hesabınıza atanır. YouTube'daki profilinizle ilişkilendirilmek istemiyorsanız, düğmeyi etkinleştirmeden önce oturumu kapatmanız gerekir.
YouTube verilerinizi kullanım profilleri olarak saklar ve reklam, pazar araştırması ve / veya web sitesinin kişiselleştirilmesi amacıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirme, özellikle (oturum açmamış kullanıcılar için bile) uygun reklamlar sağlamak ve sosyal ağın diğer kullanıcılarını web sitemizdeki faaliyetleri hakkında bilgilendirmek amacıyla yapılır. Bu Kullanıcı Profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır ve bunları kullanmak için YouTube'a uymanız gerekir. YouTube üzerinden veri toplama ve işlemenin amacı ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi için, lütfen gizlilik politikasını okuyun.
Ayrıca burada haklarınız ve gizlilik ayarlarınız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy. Google, kişisel bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri'nde de işler ve https://www.privacyshield.gov/EU-US Çerçevesi olan AB-ABD Gizlilik Kalkanı’na sunmuştur.

18. payPal

PayPal ile ödeme, PayPal ile kredi kartı, PayPal ile otomatik ödeme veya - eğer varsa - "hesaptan satın alma" veya "taksitle ödeme", PayPal ile ödeme sırasında, ödeme sırasında ödeme bilgilerinizi PayPal'a (Avrupa) Sarl ve Cie, SCA, 22 - 24 Boulevard Royal, L-2449 Lüksemburg (bundan böyle "PayPal"), devam edin. Transfer, Madde 6 paragraf 1 ışığına göre gerçekleştirilir. b DSGVO ve yalnızca ödeme süreci için gerekli olduğu sürece.

PayPal, PayPal yoluyla ödeme yöntemleri kredi kartı, PayPal üzerinden otomatik ödeme veya - varsa - "hesapta satın alma" veya PayPal ile "taksit" için bir kredi kontrolünün yapılmasını kendisi için saklı tutar. Gerekirse, ödeme verileriniz Madde 6 paragraf 1'e göre işlenecektir. f DSGVO, PayPal’ın kredi bürolarına ödeme kabiliyetlerini belirlemede meşru çıkarları temelinde geçti. Temerrüde düşme olasılığına ilişkin kredi kontrolünün sonucu, ilgili ödeme yönteminin sağlanmasına karar vermek amacıyla PayPal tarafından kullanılır. Kredi bilgileri olasılık değerleri (skor değerleri olarak adlandırılabilir) içerebilir. Puan değerleri kredi notunun sonuçlarına dahil edildiğinden, bunlar bilimsel olarak kabul edilmiş bir matematiksel-istatistiksel prosedüre dayanmaktadır. Puan değerlerinin hesaplanması, bunlarla sınırlı olmamak üzere, adres verilerini içerir. Daha fazla veri koruma bilgisi, kullanılmış kredi referans ajanslarına ait diğer şeylerin yanı sıra, lütfen PayPal'ın gizlilik politikasına bakın: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Verilerinizin bu şekilde işlenmesine, istediğiniz zaman PayPal’a bir mesaj göndererek itiraz edebilirsiniz. Bununla birlikte, eğer sözleşmeye bağlı ödeme için gerekliyse, PayPal kişisel verilerinizi işleme hakkına sahip olabilir.

19. HEMEN / Klarna

"HEMEN ÖDEME" ödeme yöntemini seçerseniz ödeme, ödeme hizmeti sağlayıcısı SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Münih, Almanya (bundan böyle "HEMEN") aracılığıyla işleme alınır ve sipariş süreci sırasında ve siparişinize ilişkin bilgilerinizi Art. 6 para 1 yanar. b DSGVO'ya geçin. Sofort GmbH, Klarna Grubunun bir parçasıdır (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, İsveç). Verilerinizin aktarımı, yalnızca SOFORT ödeme servis sağlayıcısı ile yapılan ödeme işlemi amacıyla ve yalnızca bunun için gerekli olduğu sürece gerçekleşir. SOFORT'un gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki İnternet adresinde bulabilirsiniz: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

20. şerit

Ödeme hizmeti sağlayıcısı "Stripe" aracılığıyla sunulan bir ödeme yöntemini tercih ederseniz, ödeme, sipariş sürecinin bir parçası olarak bilgilerinizi vereceğimiz Stripe Payments Europe Ltd, 1 Büyük Kanal Sokağı, Büyük Kanal Limanı, Dublin, İrlanda üzerinden gerçekleştirilir. Siparişinizle ilgili bilgiler ile birlikte (ad, adres, hesap numarası, banka kodu, muhtemelen kredi kartı numarası, fatura tutarı, para birimi ve işlem numarası) Madde 6 paragraf 1'e göre. b DSGVO'ya geçin. Verilerinizin açıklanması yalnızca Stripe Payments Europe Ltd ile ödeme işleme amaçlıdır. ve sadece bunun için gerekli olduğu sürece. "Şerit" gizliliği hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki İnternet adresini ziyaret edin: https://stripe.com/en/privacy#translation.

21. Smava Anında Kredi Kullanımı ve Kullanımına İlişkin Gizlilik Politikası

Kredi karşılaştırması ve web sitemizde kullanabileceğiniz smava'nın sağladığı afişler ve metin bağlantıları, smava GmbH'nin (smava GmbH, Kopernikusstrasse 35, 10243 Berlin) bir teklifidir. Karşılaştırma bilgisayarını kullanırken kişisel veriler sağlarsanız, smava bu verileri toplayacaktır. smava verilerinizi Avrupa veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işler. Veri koruma ve verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız hakkındaki ayrıntılı bilgiler smava'nın gizlilik politikasında herhangi bir zamanda görüntülenebilir: https://www.smava.de/Downloads/smava_Datenschutzerklaerung_062015.pdf

22. İşlemenin yasal temeli

Art 6 Yandı. DS-GMO, şirketimize belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme işlemleri için yasal bir temel teşkil eder. Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin, konunun veri olduğu taraf olan bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekliyse, örneğin, malların temini için gerekli olan işleme işlemlerinde veya başka bir hizmetin veya değerlendirmenin sağlanmasında; Art 6 Yandı. b DS-GMO.
Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorularda olduğu gibi, sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gereken işleme işlemleri için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerini yerine getirme gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir zorunluluğa tabi ise, işleme, 6 I. c DS-GMO.
Nadir durumlarda, veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Bu, örneğin, çiftliğimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve daha sonra adı, yaşı, sağlık sigortası veya diğer yaşamı yaralanması durumunda olur.